menu

Przyjaciele

Ogólnopolska konferencja naukowa  16 - 18 kwietnia 2008

 

Dziękujemy !!!

 

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom dziękujemy za wspólne rozważania naukowe i równie owocne dyskusje kuluarowe - mamy nadzieję, że wkrótce znajdą one swoje odzwierciedlenie w publikacji pokonferencyjnej

 

Wyrażamy serdeczne wyrazy podziękowania za wsparcie przy organizacji konferencji dla:

Pana Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pana Michała Zaleskiego - Prezydenta Miasta Torunia

Pana prof. Andrzeja Jemiołkowskiego - Rektora UMK

Pana prof. Andrzeaj Tretyna - Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  

Pana prof. Witolda Wojdyłły - Dziekana Wydziału Humanistycznego

Państwu Dorocie i Andrzejowi Eckert - MBE Meble Biurowe

 

Ponadto dziękujemy osobom, które pomagały nam przy organizacji konferencji:

Pani Karinie Pokorskiej - Kwestura UMK

Pani Elżbiecie Szulc - Kwestura UMK

Pani Patrycji Walichniewicz-Bartnik - Kwestura UMK

Pani Marii Nakonowskiej - Kwestura UMK

Pani Ewie Tomaszewskiej - Instytut Politologii

Panu Andrzejowi Mazurowi - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Pani Marcie Gil - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Pani Małgorzacie Hoffman - Urząd Miasta Torunia

Organizatorzy

Do miłego zobaczenia !!!