menu

Przyjaciele

o nas

prof. UMK, dr hab. Roman Bäcker

Ukończył historię na UMK, jest doktorem nauk prawnych (PAN), habilitacja w zakresie nauk o polityce, specjalność: nauka o ideach (2001, UAM), autor pięciu książek (m.in. Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000; Totalitaryzm. Geneza. Istota. Upadek, Indem Books, Toruń 1992; Struktury poziome w Toruniu (1980-1981), Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Warszawa 1990. Redaktor czternastu książek i autor 102 artykułów naukowych, w tym wielu w języku angielskim i rosyjskim. Dyrektor Instytutu Politologii UMK oraz redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma „Athenaeum”. Political Science.

 

prof. UMK, dr hab. Marek Jeziński

Prof. nadzw. dr hab., politolog i socjolog. Pracuje w Zakładzie Teorii Polityki Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania akademickie to socjologia polityki, antropologia polityki, marketing polityczny, problematyka mediów, współczesna kultura masowa i kultura popularna. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny politologii, socjologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, współczesnego teatru i muzyki popularnej. Opublikował książki: The Quest for Political Myth and Symbol in the Political Language of Akcja Wyborcza “Solidarność” and Sojusz Lewicy Demokratycznej (2003), Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III RP (2004) i Język przemówień politycznych Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego (2007) oraz jest redaktorem kilku prac zbiorowych.
W chwilach wolnych od emocji naukowych gra w zespołach muzyki eksperymentalnej i improwizowanej Tacuara Nod oraz L2&T.

 

mgr Magdalena Nowak-Paralusz

Doktorantka w Instytucie Politologii UMK.
Przedmiotem jej badań naukowych jest szeroko pojęta kwestia kobieca. Zainteresowania naukowe: marketing polityczny, najnowsza historii Polski, komunikacja i manipulacja społeczna, prawa człowieka, transformacja RP.

 

 

Monika Cytarska

Studentka V roku politologii i III historii na UMK.
Interesuje się szeroko rozumianą tematyką kobiecą, historią kobiet oraz problematyką związaną z Ameryką Łacińską.
Wielbicielka hiszpańskojęzycznej muzyki oraz prozy Gabriela Garcii Marqueza i Isabel Allende.

 


 

 

Patrycja Eckert

Studentka V roku politologii oraz III roku prawa na UMK.
W obszarze zainteresowań mieści się szeroko rozumiana problematyka kobieca, w szczególności postrzeganie kobiet u władzy przez pryzmat stereotypów, a także próba ich przełamywania. Natomiast od strony prawnej - uwaga skupia się głównie na regulacjach oraz rozwiązaniach instytucjonalnych dotyczących obecności kobiet na rynku pracy.

 

Mateusz Ciechurski

Urodzony we Włocławku w 1985 roku. Student IV roku politologii UMK.
Zainteresowania związane z kierunkiem studiów to nowe ruchy społeczne i marketing polityczny. Zainteresowania pozanaukowe to w głównej mierze szerzej pojęte podróże i wędkarstwo.

 

 

 

Rafał Laskowski

Student V roku politologii UMK. Członek kilku organizacji społecznych i politycznych. Współorganizator kilku konferencji, spotkań i debat. Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiany marketing polityczny - szczególnie  kształtowanie wizerunku polityków. Zainteresowania pozanaukowe: internet, koszykówka, muzyka.

 

 

Tomasz Rejmanowski

Student V roku politologii UMK. Członek Koła Naukowego Studentów Politologii. Współorganizator trzech ogólnopolskich konferencji naukowych na UMK, a także spotkania z polskimi obserwatorami wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku. Autor kilku publikacji dostępnych w wersji e-book na stronie www.escapemag.pl. Zainteresowania: marketing polityczny, kampanie wyborcze, media i dziennikarstwo, szeroko rozumiana problematyka języka polityki, ochrona praw człowieka; miłośnik Dostojewskiego, Bułhakowa, piłki nożnej, tenisa i ambitnej muzyki.