menu

Przyjaciele

program

Dzień I            16 kwietnia 2008

Miejsce obrad:  Hotel uniwersytecki

Sesja Inauguracyjna:

9:00-9:20       Powitanie gości i uczestników

9:20-10:20     Wykład inauguracyjny – prof. Renata Siemieńska

10:20-11:00   Kobiety, mężczyźni, mózgi i reszta – prof. Wodzisław Duch

Sesja I           

11:00-11:20  Czy w polityce istnieje kobiecy i męski styl porozumiewania się? - dr Agnieszka
                    Lipińska-Grobelny (IP UŁ)

11:20-11:40   Wizerunek kobiet w polskim systemie politycznym w latach 2005-2007 - dr Iwona
                     Jakimowicz-Ostrowska, mgr Margot Stańczyk-Mińkiewicz (AMW)

11:40-12:00   Płeć w sferze publicznej na przykładzie analizy dyskursu prasowego - mgr Natalia
                    Krzyżanowska (AE Poznań)

12:00-12:20   Przerwa na kawę

12:20-12:40   Kampania kobiet czy kobiety kampanii ? – mgr Katarzyna Perdzyńska (IS UW)

12:40-13:00   Polityka równościowa UE – mgr Michał Piechowicz (UMK)

13:00-13:20    Efekty zastosowania systemu kwotowego w Polsce – mgr Agnieszka Kwiatkowska (UW)

13:20-13:40   Matka - Polka w polityce RP – dr Barbara Smoczyńska (UMCS)

13:40-14:00   Wybór między kobietą a mężczyzną? Analizy kampanii prezydenckiej we Francji w 2007
                    – Joanna Jóźwicka (UMK)

14:00-14:20   Płaszczyzny działalności politycznej kobiet w III  RP - Patrycja Eckert (UMK)

14:20-15:00   Dyskusja

15:00-16:00   Przerwa obiadowa

Sesja II          

16:00-16:20   Wieczyście małoletnie - czyli kilka słów o pozycji społeczno-prawnej kobiet
                    w dziewiętnastym stuleciu - dr Aneta Niewęgłowska (UMK)

16:20-16:40   Wojna płci w kontekście kulturowych reprezentacji Powstania Warszawskiego - dr Izabela
                    Kowalczyk (UMK)

16:40-17:00   Możliwości zarobkowe kobiet w Toruniu w okresie międzywojennym na podstawie
                    ogłoszeń ze "Słowa Pomorskiego" - Monika Cytarska (UMK)

17:00-17:25   Dyskusja

17:25-17:40   Przerwa na kawę

 

Sesja III

17:40-18:00   Kobieta w męskich dyscyplinach sportu - między konfliktem a spójnością ról - mgr Aleksandra Dzik (UJ)

18:00-18:20   To nie jest sport dla kobiet - rekonstruowanie stereotypów dotyczących sportu i płci na blogach - mgr Michał Wanke (UJ)

18:20-18:40   Era retuszera, czyli mechanizmy dyscyplinowania ciała kobiecego w prasie kobiecej
 – mgr Aleksandra Patyna (UAM)

18:40-19:00   Aborcja – zbrodnia czy prawo do decydowania o własnym ciele. Dyskurs (nie)obecny
 – mgr Katarzyna Wasilewska (UW)

19:00-19:40   Dyskusja

 

Dzień II           17 kwietnia 2008

Miejsce obrad: Hotel Uniwersytecki

Sesja IV A      

9:00-09:20   Medialny wizerunek polskich polityczek – mgr Aleksandra Seklecka (UMK)

9:20-09:40    Wojna płci, czyli dwa modele interakcji pomiędzy uczestnikami przedwyborczych telewizyjnych debat politycznych – Alina Mróz (UMK)

9:40-10:00   Kobiety w telewizyjnych kampaniach podmiotów lewicy w latach 2004-2007
– mgr Wojciech Peszyński (UMK)

10:00-10:20   Obama vs Clinton. Wojna wizerunków – mgr Łukasz Wojtkowski (UMK)

10:20-10:50   Dyskusja

10:50-11:10   Przerwa na kawę

11:10-11:30   Fragmenty dyskursu genderowego. Wstęp do kultury "coming-outu"
                    – mgr Anna Kapusta (UJ)

11:30-11:50   Od maskulinizmu do profeminizmu czyli społeczne ruchy mężczyzn w zarysie
– mgr Katarzyna Wojnicka (UJ)

11:50-12:10   Naturalne piękno matriarchatu - dyskurs antyfeministyczny w prasie polskiej
na przykładzie GW, Wprost i Naszego Dziennika - mgr Agata Młodawska (UJ)

12:10-12:30   Podwójne związanie i walka kocic, czyli paradoks kobiecej władzy i ukryta kultura kobiecej agresji jako hamulec dla równouprawnienia płci w sferze publicznej w ujęciu socjologicznym – mgr Katarzyna Stadnik (UMK)

12:30-12:50   Dyskusja

12:50-13:10   Przerwa na kawę

13:10-13:30   Płeć a gotowość do zmiany – dr Anna Lubrańska (UŁ)

13:30-13:50   Kobiety i mężczyźni - różni, czy tacy sami? Próba rewizji stereotypów płci
w świetle wyników badań - dr Edyta Łoboda-Świątczak (UŁ)

13:50-14:10   Edukacja do partnerstwa – mgr Wanda Czarnota (UW)

14:10-14:30   Dyskurs publiczny wokół zjawiska seksualizacji dziewcząt i kobiet - Polska rzeczywistość vs amerykańskie doświadczenia – mgr Anna Wójtewicz (UMK)

14:30-15:00   Dyskusja

15:00-16:00   Przerwa obiadowa

Sesja IV B

9:00-09:20   Kobieta w polskich serialach - czyli wtorki z Magdą M. – dr Monika Mazurek (UG)

9:20-09:40   Wizerunek mężczyzny w najnowszym polskim filmie fabularnym - Testosteron, Wszystko będzie dobrze, Świadek koronny. Bohaterowie filmowi Roberta Więckiewicza
– mgr Joanna Szczutkowska (UKW)

09:40-10:00   Wizerunki kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej na początku lat dziewięćdziesiątych
i dziś – zmiana czy kontynuacja? – mgr Barbara Brodzińska, mgr Maria Wincławska (UMK)

10:00-10:20   Reklamowy wizerunek kobiety i mężczyzny na podstawie przeglądu polskich
reklam prasowych i telewizyjnych – Kamil Kuracki (UkW)

10:20-10:40   Tak nie zachowuje się kochająca żona - obraz kobiety na łamach dziennika Fakt
– mgr Łukasz Bartosik (UMK)

10:40-11:00   Piękne, znane i bogate w gabinecie krzywych luster. Wizerunek kobiety w internetowych serwisach plotkarskich – dr Magdalena Mateja (WSHE)

11:20-11:50   Dyskusja

11:50-12:00   Przerwa na kawę

12:00-12:20   „Niezgodna zgodność” marksizmu w badaniach literackich i krytyki feministycznej.
Pamflet. – prof. dr hab. Krzysztof Obremski (UMK)

12:20-12:40   Tato wróć, bo mama mnie kastruje. Czyli krytyka akcji Narodowa Terapia Powrót Taty
– dr Edyta Zierkiewicz (UWr)

12:40-13:00   O wyższości diamentowej suki nad suczkami – dr Jacek Kurzępa (UZ)

13:00-13:20  Postawy studentów UMK wobec homoseksualizmu a stereotypy postrzegania płci
– Olga Wadowska (UMK)

13:20-13:40   Zdrowie czy Uroda? Obszary ryzyka związane z inwazyjnymi metodami modelowania ciała – dr Anna Śliz, mgr Anna Czerner (UO)

13:40-14:00   Czy historycy idei myślą o kobietach? – mgr Małgorzata Witkowska (UMK)

14:00-14:30   Dyskusja

Sesja V          

16:00-16:20   Męskie", "kobiece": pomiędzy stereotypem a rzeczywistością – dr Bogusława Budrowska (IFiS PAN)

16:20-16:40   Polityka Równości Kobiet I Mężczyzn W Miejscu Pracy A Zarządzanie Różnorodnością
 - dr Ewa Lisowska (SGH)

16:40-17:00   Kulturowe stereotypy kariery naukowej kobiet. Jak zachęcić dziewczęta do kariery
w naukach ścisłych i technicznych - uwagi na marginesie projektu
badawczo-edukacyjnego GAPP – dr Marcin Sińczuch (UW)

17:00-17:20   Zostać Gospodynią Domową Czy Założyć Firmę? Psychologiczno-Społeczne Wyznaczniki Rozpoczynania Działalności Gospodarczej Przez Niepracujące Kobiety
– dr Agnieszka Wilczyńska–Kwiatek (UŚ)

17:20-17:40   Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – mgr Natalia Proń–Nowak (UMK)

17:40-18:10   Dyskusja

 

Dzień III          18 kwietnia 2008

Miejsce obrad: Hotel Uniwersytecki

Sesja VI                      Dyskusje panelowe

9:30-11:30   Panel I

Forma dyskursu publicznego dotyczącego kobiet i mężczyzn w mediach 

11:30-11:45   Przerwa na kawę

11:45-13:45   Panel II

Czy świat nauki może wpłynąć na zmianę dyskursu publicznego dotyczącego kobiet
i mężczyzn

13:45            Zakończenie konferencji